Mitä palkkalaskelma sisältää?

Palkkalaskelma työntekijä FB

Kun saat palkan, työnantajan pitää antaa palkkalaskelma. Mitä se sisältää, mihin kaikkeen rahaa palkastasi menee?

Palkkalaskelma

Tässä on esimerkki tyypillisestä palkkalaskelmasta (maksetaan kk-palkka, ei erityisiä TES-eriä).

Työntekijän palkkalaskelma

Palkkalaskelmalla on tässä seuraavat erät:

  • Rahapalkka
  • Luontoisedut
  • Ennakonpidätys (Verohallinnolle)
  • Työeläkemaksu (eläkeyhtiölle)
  • Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahastolle)
  • Verottomat korvaukset (kilometrikorvaus)

Bruttopalkka tarkoittaa kokonaispalkkaa, jossa on mukana kaikki työstä saatavat rahaerät ja rahanarvoiset erät. Bruttopalkka voi sisältää erilaisia lisiä, luontoisetuja ja jopa julkisia tukia. Bruttopalkan osista osa tai kaikki ovat veronalaisia eriä. Rahapalkka tarkoittaa niitä eriä, jotka työntekijä saa konkreettisesti rahana. Rahapalkan kaikki osat eivät välttämättä ole ennakonpidätyksen alaisia.

Mitä ennakonpidätys sisältää?

Palkka on työntekijän ansiotuloa ja se pitää ilmoittaa verottajalle. Verottajalta työntekijä saa verokortin, johon on hänen itsensä arvioimien tulojen ja vähennysten mukaisesti laskettu ennakonpidätysprosentti. Verokorttityyppejä on erilaisiin työtilanteisiin sopivia: päätulon verokortti, sivutulon verokortti, freelancer-kortti jne.

Ennakonpidätys on työntekijän maksamaa ennakkoveroa, jonka työnantaja tilittää palkasta verokortin mukaisella prosentilla automaattisesti Verohallinnolle. Jos työnantajalla ei ole voimassa olevaa verokorttia työntekijältä, niin ennakonpidätys pitää tehdä 60% mukaan.

Ennakonpidätykseen Verohallinto laskee mukaan:

  • Kotikunnan mukaisen kunnallisveron (taso vaihtelee kunnittain, n.20 %)
  • Ev. lut. ja ortodok. kirkkojen jäsenille kirkollisveron (prosentti vaihtelee seurakunnittain, n. 1%)
  • YLE-veron (14 000 € ylittävästä osasta, maks. 163 €)
  • Työntekijän osuus sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu 1,53 % (16–67v, palkka yli 14 020 €). Tällä rahoitetaan mm. Kelan maksamia sairauspäivärahoja ja vanhempainpäivärahoja.

Ennakonpidätyksen ajatuksena on, että työntekijä voi maksaa veroa tasaisesti pitkin vuotta, eikä vain yhdellä kertaa verovuoden päätyttyä. Näin myös valtio saa palkoista verotuloa tasaisesti pitkin vuotta. Vuoden lopullinen verotus tehdään aina verovuoden päätyttyä. Vero lasketaan toteutuneiden tulojen ja vähennysten jälkeen, jolloin ihmiselle tulee lisämaksua tai verottaja palauttaa etukäteen maksettuja ennakoita takaisin. Tämä tapahtuu aina joulukuun alussa edellisen vuoden osalta.

Ennakonpidätys palkkalaskelma

Usein tulojaan ei pysty ennustamaan etukäteen tarkasti. Silloin maksettuja veroja pitää tasata lisämaksulla tai palautuksella, kun verovuosi on päättynyt ja kaikki tulot ja vähennykset on ilmoitettu verottajalle. Työntekijä voi myös vuoden kuluessa korjata arviota ansioistaan ja pyytää sen perusteella paremmin sopivan verokortin Verohallinnolta.

Työeläke eli TyEL

Suomessa eläkejärjestelmä on rakennettu niin, että osa maksetuista eläkkeistä tulee valtion budjetista ja osa maksetaan työntekijöiden ja työnantajien maksamien eläkemaksujen tuotoista.

Työeläkemaksu perustuu työntekijän eläkelakiin (TyEL). Maksua maksavat sekä työnantaja että työntekijä, mutta työnantajan maksuosuus on paljon suurempi. Lisäksi 52–63 -vuotias työntekijä maksaa itse vähän isompaa osuutta maksusta. Ikärajat ja maksuprosentit vaihtelevat vähän eri vuosina. Vuonna 2018 TyEL-maksua pitää maksaa 17–67 -vuotiaiden palkoista.

Työnantaja maksaa oman sekä työntekijän osuuden TyEL-maksusta valitsemalleen eläkevakuutusyhtiölle. Tässä esimerkissä työnantajalla on ollut TyEL-sopimus Varman kanssa. Jos maksaa pieniä palkkoja vain satunnaisesti, ei tarvitse työnantajana erillistä TyEL-sopimusta, vaan voi ilmoittaa ja maksaa maksut valitsemaansa yhtiöön ns. tilapäisenä ilmoittajana.

Työttömyysvakuutusmaksu

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa rahoitetaan työttömyysvakuutuksella. Se maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Työnantajan pitää hoitaa TVR-maksu, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen yhteensä palkkaa yli 1200 €. TVR-maksu pitää kuitenkin aina pidättää palkasta, kun työntekijä on 17–64 -vuotias (vuonna 2018). Jos kokonaispalkkasumma jää työnantajalla kaikkien palkkojen osalta alle 1200 € vuodessa, TVR-maksu jää työnantajalle, eikä sitä tarvitse tilittää TVR:lle.

TVR-maksuun liittyy yksi erikoisuus. Vaikka jokainen työntekijä maksaa TVR-maksua, niin vain ne työntekijät, jotka ovat olleet vaaditun ajan jonkin työttömyyskassan jäseniä, voivat saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Ansiosidonnaisen turvan kokonaiskuluista TVR (yhdessä valtion kanssa) kattaa 95 %, ja vain 5 % maksavat työttömyyskassat omista varoistaan. Kokonaissumma vuonna 2016 ansioturvassa oli 2,8 miljardia, josta valtio maksoin 1,1 miljardia, työntekijät ja työnantajat 1,5 miljardia sekä työttömyyskassat vain 150 miljoonaa.

Luontoisedut

Työntekijälle voi antaa monenlaisia rahanarvoisia etuja, jotka lasketaan verotuksessa osaksi palkkaa. Yllä olevassa esimerkissä oli mukana matkapuhelinetu. Muita tyypillisiä ovat esim. lounassetelit ja autoetu. Verottaja määrää luontoiseduille verotusarvoja (kuten autoetu). Kun haet verokorttia, niin samalla kysytään luontoisedut, jolloin ne otetaan huomioon ennakonpidätysprosentissa.

Käytännössä työntekijä saa edun hieman halvemmalla, koska etu lasketaan verotettavaan palkkaan mukaan, mutta koko sen arvoa ei joudu maksamaan rahana.

Verottomat korvaukset

Palkan mukana korvataan usein työhön liittyviä kuluja, joita ei katsota sellaisiksi, että työntekijä maksaisi ne itse omista rahoistaan. Verottomattomista korvauksista ei nimensä mukaisesti makseta veroa, työnantaja tilittää ne vain työntekijälle. Tässä esimerkissä maksettiin kilometrikorvauksia oman auton käytöstä. Tyypillisiä muita verottomia korvauksia ovat esim. päivärahat.

 

LUE LISÄÄ:

Lisää eri verokorttityypeistä täältä (Palkkaus.fi)

Ennakonpidätys ja verotus (Palkkaus.fi)

Työeläkemaksut ja rahastojen suuruus vuositasolla (Eläketurvakeskuksen tilasto)

Vuoden 2018 luontoisetujen verotusarvot (Vero.fi)

Salaxy-palkanmaksuoperaattorista löytyy tietoa täältä:

Salaxy.com -verkkosivu

Salaxy developer site and resources