Palkanmaksu FB blogikuva

Kun työnantaja maksaa Suomessa palkkaa työntekijälle, pitää hoitaa tietyt asiat kunnolla. Miten nettopalkka lasketaan? Mitä tilitetään ja raportoidaan viranomaisille ja muille tahoille?

Työnantajan sivukulut

Työntekijälle suoraan menevän palkan lisäksi työnantajan (TA) pitää maksaa sivukuluja lain mukaisesti. Näitä ovat:

  • Työntekijän eläkemaksu (TyEL)
  • Työttömyysvakuutusmaksu (TVR-maksu)
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu)
  • Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus työntekijöille

Palkanmaksu ikärajat sivukulut

Työnantaja perii erät lain mukaisesti palkasta ja tilittää ne oikeille tahoille kunkin aikataulun mukaisesti.

Palkanmaksu päivämäärät Palkkaus.fi Salaxy

Työnantajalle tulee lisäkuluja myös sairauspoissaoloista, vanhempainvapaista, työturvallisuudesta, työterveyshuollosta, lomarahoista jne. Näitä TA-sivukuluja tulee yhteensä 30–100% lisää suhteessa bruttopalkkaan. Nyrkkisääntö on, että mitä isompi yritys sitä isompi on kerroin.

Työntekijän sivukulut

Työntekijä maksaa oman osuutensa TyEL-maksusta ja TVR-maksusta. Työnantaja perii työntekijän osuudet palkasta ja tilittää ne eteenpäin eläkeyhtiölle ja Työttömyysvakuutusrahastolle.

Ennakonpidätys ja verotus

Palkka on työntekijän ansiotuloa ja se pitää ilmoittaa verottajalle. Verohallinto toimittaa vuoden loputtua verotuksen jokaiselle verovelvolliselle. Verottajalta saa verokortin, johon on työntekijän arvioimien tulojen ja vähennysten mukaisesti merkitty ennakonpidätysprosentti. Verokorttityyppejä on erilaisissa työtilanteeseen oleville erilaisia: päätulon verokortti, sivutulon verokortti, freelancer-kortti jne.

Verokortin perusteella työnantaja perii ennakonpidätyksen, jonka tilittää Verohallinnolle palkanmaksun jälkeen. Ennakonpidätys on siis työntekijän maksamaa ennakkoveroa, jonka työnantaja tilittää palkasta automaattisesti. Ennakonpidätyksen ajatuksena on, että työntekijä maksaisi veronsa tasaisina erinä vuoden aikana. Usein tulojaan ei pysty ennustamaan etukäteen ja maksettuja veroja pitää tasata lisämaksulla tai palautuksella, kun verovuosi on päättynyt ja kaikki tulot ja vähennykset on ilmoitettu verottajalle.

Esimerkki palkanmaksusta

Kun työnantaja maksaa kertakorvauksen työntekijälle (18–52v, ei yleissitovaa TESiä), raha liikkuu seuraavasti.

Palkanmaksu rahavirta perustapaus

Ilmoitukset tehdään ilmoitusten aikataululla kuten edellä jo selitettiin.

Esimerkki työnantajan laskelmasta

Palkkalaskelma ja kustannukset työnantajan näkökulmasta. Esimerkissä käytetty Palkkaus.fi-palvelua, jolloin mukana on palvelumaksu (tapaturmavakuutusmaksu tulee erikseen vakuutusyhtiöltä):

Palkanmaksu työnantaja laskelma

Esimerkki työntekijän palkkalaskelmasta

Työntekijän palkkalaskelma näyttää tältä:

Palkanmaksu työntekijä palkkalaskelma

Palkkapäivä

Palkka maksetaan työsuhteessa tehdystä työstä palkkakaudelta, joka on yleensä kuukausi tai 2 viikkoa (esim. tuntityössä). Palkka pitää olla työntekijän pankkitilillä sovittuna päivänä. Jos se osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, niin niitä edeltävänä arkipäivänä. Lain mukaan palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä ja silloin maksusta on työnantajalla oltava työntekijän allekirjoittama kuitti.

Palkkakaudesta ja palkkapäivästä on myös työehtosopimuksissa (TES) säädöksiä. Palkkakauden sisällä palkkapäivästä voidaan sopia työsopimuksella, esim. vakituiselle työntekijälle joka kuukauden 20. päivä.

Kun palkka on maksettu, työnantajan pitää antaa työntekijälle palkkalaskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkkalaskelmalle ei ole tarkkaa muotovaatimusta ja se voi olla myös sähköinen.