Työnantajan ja työntekijän laskelmat piirakkakaaviot

Mitä suoria kuluja työnantajalle tulee palkanmaksusta? Mitä eriä työnantaja maksaa eri tahoille? 

Palkkalaskelma

Tässä on tyypillinen työntekijän palkkalaskelma (maksetaan kk-palkkaa, ei erityisiä TES-eriä):

Palkkalaskelma työnantajan kulut

Palkkalaskelmassa on työnantajan näkökulmasta seuraavia asioita:

  • Rahapalkka (paljonko työntekijä saa rahana palkkaa)
  • Verolliset edut mukana verotettavassa palkassa ja sivukulujen laskennassa
  • Työantajan osuus työeläkemaksusta
  • Sairausvakuutusmaksu (aikaisemmin SOTU)
  • Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta (TVR)
  • Kulukorvaukset

 

palkkalaskelman työnantajan sivukulut

Suoria sivukuluja tulee 18–52 -vuotiaan työntekijän palkasta työnantajalle maksettavaksi 20,46 %.

TyEL, TVR ja Sava

Työnantaja maksaa ison osan työntekijän eläkemaksusta. Se on suurin suora sivukulu palkanmaksussa, 17,45 – 18,95 % riippuen työntekijä iästä. Työntekijä maksaa itse työeläkemaksua n. 6,35 – 7,85 % riippuen hänen iästään. Työnantajan pitää pidättää se palkasta ja tilittää työeläkeyhtiölle.

Työttömyysvakuutusmaksusta työntekijä maksaa vuonna 2018 isomman osuuden kuin työnantaja. Työntekijän osuus on 1,9 % palkasta ja työnantajan 0,65 %.

Sosiaaliturvaan liittyviä sivukuluja työntekijä maksaa osana verotustaan, ne ovat osa ennakonpidätysprosenttia. Työnantajan pitää puolestaan maksaa ennakonpidätyksen mukana sairausvakuutusmaksua, joka on 0,86 % palkasta.

Rahat maksetaan kokonaisuudessaan eri tahoille näin:

Rahavirta työnantaja ja työntekijä

Luontoisedut ja korvaukset

Luontoisedut ovat palkkaa, jota ei makseta rahana. Luontoisedut arvotetaan markkina-arvoon, jos Verohallinnolla ei ole erikseen määriteltynä verotusarvoa. Esim. verottajan määräämä arvo matkapuhelinedulle on 20 € vuonna 2018.

Työntekijälle voidaan korvata verottomasti tiettyjä työhön liitttyviä kuluja. Tavallinen esimerkki on tässäkin laskelmassa oleva oman auton käyttö työmatkoilla. Sille Verohallinto antaa vuosittain kilometrikohtaisen arvon.

Lomapalkka ja lomaraha

Työntekijälle kertyy työsuhteessa kuukausittain lomapäiviä. Tähän on omat sääntönsä, mutta täysipäiväisellä työntekijällä perussääntö on 2 pv / kk tai yli vuoden työsuhteessa olleilla 2,5 pv / kk. Eri aloilla voi olla tähän lisäyksiä työehtosopimuksissaan.

Kun pitää lomaa, niin saa lomapäiviltä loma-ajan palkkana normaalin palkkatasonsa verran palkkaa. Työehtosopimuksissa on lisäksi yleensä lomaraha, joka maksetaan lomapalkan yhteydessä (aikaisemmin kutsuttiin lomaltapaluurahaksi). Lomaraha on yleensä 50% lomapalkasta. Eli käytännössä työnantaja maksaa vuodessa n. 12,5 kk:n palkan.

Muut kustannukset

Työnantajalle tulee kustannuksia myös pakollisesta tapaturma- ja henkivakuutuksesta. Sen maksuprosentti vaihtelee työn riskin mukaan. Toimistotöissä se jää muutamaan promilleen palkkasummasta, mutta rakennustöissä se on 5-7 prosenttia.

Lisäksi henkilökunnasta tulee epäsuoria kuluja mm. sairaus-, työkyvyttömyys- ja vanhempainvapaakuluista. Myös työsuojelu ja työvälinekustannukset ovat joillain aloilla merkittäviä kustannuksia. Nämä kustannukset eivät näy yksittäisissä palkkakuiteissa, mutta työnantajalle tulee niistä vuositasolla kustannuksia.

Nyrkkisääntö on, että mitä isompi firma, niin sitä isompi on kokonaiskustannuksen osuus suhteessa suoriin kuluihin. Henkilöstöstä tulevat kustannukset voivat isossa firmassa olla vuositasolla yhtä isoja kuin palkkakustannuksetkin. Osa kustannuksista on tietenkin investointeja parempaan tuottavuuteen henkilöstön hyvinvoinnin kautta, joten kokonaiskustannusten laskenta ei ole niin suoraviivaista.

 

LUE LISÄÄ:

Työnantajan sivukulut 2018 (Palkkaus.fi)

Ennakonpidätys ja verotus (Palkkaus.fi)

Vuoden 2018 luontoisetujen verotusarvot (Vero.fi)

Palkanmaksualustasta löytyy tietoa täältä:

Salaxy.com -verkkosivu

Salaxy developer site and resources