Suomessa otetaan 2019 alussa käyttöön kansallinen tulorekisteri. Mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa palkanmaksuun?

Kansallinen tulorekisteri

Tulorekisteri on Suomen kansallinen sähköinen tietokanta palkka- ja eläketiedoille sekä erilaisille etuuksille. Rekisteriin talletetaan yksilötasolla tietoa henkilön ansioista, reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteristä käytetään myös lyhennettä Katre.

Rekisteriä säätelee laki tulotietojärjestelmästä. Laki on vielä valmistelussa, mutta sen on tarkoitus olla voimassa 1.1.2018 mennessä.

Ensimmäinen vaihe tulorekisteristä tulee käyttöön 2019 alusta ja silloin tiedon tuottajat voivat ilmoittaa palkkatietoja rekisteriin. Jatkossa rekisterin käyttö laajenee kattamaan myös muut ansio- ja etuustiedot.

Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen palkanmaksua hoitavat tahot (tilitoimistot, työnantajat, taloushallintosovellukset jne.) voivat ilmoittaa tiedot reaaliaikaisesti palkanmaksun jälkeen rekisteriin. Tieto on käytettävissä viranomaisilla, eikä samaa tietoa tarvitse ilmoittaa moneen paikkaan erikseen ja erilaisissa muodoissa kuten nykyään.

Tavoite on poistaa työnantajien hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa viranomaisten prosesseja. Myös virheiden ja korjausten määrä vähenee, kun tieto voidaan ilmoittaa sähköisesti ja yhdellä kertaa samaan paikkaan. Rekisterin  tietojärjestelmästä vastaa valtiolla Verohallinto.

Aikataulu

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain (kuva Verohallinnon sivuilta).

Tulorekisterin aikataulu (Verohallinnon sivuilta)

  • 1.1.2019: Palkkatiedot ilmoitetaan rekisteriin
    • 2019 aikana myös palkansaajat pääsevät näkemään tietonsa rekisteristä
  • 1.1.2020: Etuudet ja vahinkovakuutusyhtiöt tulevat mukaan rekisteriin

Tulorekisteri ja palkanmaksu

Palkanmaksun kannalta tulorekisteri tehostaa palkanmaksun prosessia heti ensimmäisestä vaiheesta lähtien.

Mukana ovat Verohallinto, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkeyhtiöt, Eläketurvakeskus (ETK) ja Kela. Tällöin erillisiä ilmoituksia näille tahoille ei enää tarvita, vaan riittää, että palkasta on tehty ilmoitus palkanmaksun jälkeen tulorekisteriin.

Ilmoitus palkanmaksun tiedoista pitää tehdä tulorekisteriin viimeistään 5 päivää palkanmaksun jälkeen. Eli käytännössä tieto palkoista on tulorekisterissä aina hyvin ajantasainen. Ilmoituksen tekemisen jälkeen kaikki tulorekisteriä käyttävät tahot saavat palkkatiedot suoraan rekisteristä, eikä niitä siis tarvitse työnantajan erikseen ilmoitella joka taholle.

Tulorekisteriin tehdään ilmoitus sähköisen rajapinnan kautta määritellyssä muodossa. Rajapinnasta ja tietokuvauksista löytyy kuvaukset Verohallinnon sivuilta täältä.

Mitä tulevaisuudessa?

Tulorekisteri mahdollistaa tulevaisuudessa monia palkansaajien ja työnantajien elämää helpottavia asioita, jos järjestelmää päätetään kehittää lisää.

Periaatteessa tulorekisterin tietojen avulla esim. ennakkoveroprosentti voisi muuttua joustavasti vuoden aikana tulojen mukaan ja kansalainen voisi antaa tiedon käyttöön myös omille työnantajilleen automaattisesti.

Olisi mahdollista käyttää tulorekisteriä osana reaaliaikaisen verotuksen järjestelmää, jolloin  verottajankaan suuntaan ei tarvittaisi erillisiä veroilmoituksia vuosittain (nythän verotuksen sykli on hidas). Tämä edellyttäisi, että myös yritykset olisivat reaaliaikaisemmin kiinni sähköisessä tietokannassa, ja että myös muita verolajeja voisi ilmoittaa sähköisesti reaaliajassa. Myös sosiaaliturvan ja etuisuuksien tilitys voisi olla reaaliaikaista.

Tulevaisuuden kehityksestä ei vielä ole päätöksiä, eikä mitään varmasti tapahdukaan vielä vuosiin.

Salaxy ja tulorekisteri

Salaxy tukee tulorekisteriä alusta alkaen 2019. Käytännössä tulorekisteri mahdollistaa Salaxya käyttäville verkkopalveluille entistä tehokkaamman toiminnan viranomaisiin päin. Ilmoitusten määrä vähenee taustajärjestelmien kesken vähenee ja ne tehdään nopeassa aikataulussa palkanmaksun jälkeen, jolloin mitään erillisiä tasaus-ennakko -prosesseja ei tulla tarvitsemaan esim. vuositasolla.

Käyttäjän näkökulmasta palveluissa voidaan näyttää selkeämpiä viranomaisten raportteja, koska jokaisella viranomaisella ei ole omia raportointijaksoja ja raporttimuotoja.

Salaxyn developer-sivuilta voit lukea lisää nykyisestä Salaxy-rajapinnasta ja sen palveluista. Pääset myös testailemaan rajapinnan toiminnallisuuksia helposti itse.

 

LUE LISÄÄ:

Salaxy Developer Site

Tulorekisterin dokumentaatio Verohallinnon sivuilla